Listen Now
5
Norooz 1396
Login With Facebook
Listen Now
MP3s Playlists Videos RJTV Podcasts Events Photos Blog
Amir Azimi Khasteh Plays: 1,940,803
Amir Azimi - 'Khasteh'
Amir Azimi Khasteh Plays: 1,940,803
5,278 likes
454 dislikes
Music: Babak Khazaei
Lyrics: Mehdi Mousavi
Arrangement: Babak Khazaei
Comments
Lyrics
Related
خواستم داد شوم… گرچه لبم دوخته است.
خودم و جدّم و جدّ پدرم سوخته است.
خواستم جیغ شوم، گریه ی بی شرط شوم.
خواستم از همه ی مرحله ها پرت شوم.
کسی از گوشی مشغول، به من می خندید.
آخر مرحله شد، غول به من می خندید!
یک نفر، از وسط کوچه صدا کرد مرا.
بازی مسخره ای بود… رها کرد مرا!
با خودم، با همه، با ترس تو مخلوط شدم.
شوت بودم! که به بازی بدی شوت شدم!
آنچه می رفت و نمی رفت فرو… من بودم!
حافظ ِ اینهمه اسرار ِ مگو، من بودم.
از تحمّل که گذشتم به تحمّل خوردم.
دردم این بود که از یار ِ خودی گل خوردم!
حرفی از عقل ِ بداندیش به یک مست زدند.
باختم! آخر بازی، همگی دست زدند.
از تو آغاز شدم تا که به پایان برسم.
رفتم از کوچه که شاید به خیابان برسم.
بوی زن دادم و زن داد به موی فـَشِنم!
راه رفتم که به بیراهه ی خود، مطمئنم.
خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو.
خسته از «مولوی» و «شوش» به «راه آهن» تو.
خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود.
خسته از منظره ی خسته ی تهران در دود.
مرده بودی و کسی در نفس ِ من جان داشت.
مرده بودی و کسی باز به تو ایمان داشت!
کشتمت! تن زده در ورطه ی خون رقصیدم.
پشت هر میکروفون از فرط جنون رقصیدم.
از گذشته شب تو تا به هنوزم آمد.
مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد!
به خودم زنگ زدم توی شبی پاییزی.
دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی.
Send
Contact Us Advertise Music Submission iOS Apps Android App Privacy Policy Terms of Use
Home MP3s Norooz Videos RJTV Podcasts Events Playlists Photos Blog

Keyboard Shortcuts

×
You need to login to Radio Javan first.
Cancel Login
×